Anders V. Thomsen © 2021 • Naturfagskonsulent • Lektor

 

Natour.dk

CV for
Anders V. Thomsen,

 

CV for Anders V. Thomsen                                                           

2020
CV for Anders Vestergaard Thomsen, 150570-1875

 

Uddannelse

2016              : Ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus
                       Universitet, inkl. forsknings- og studieophold jan-jul. 2012 på Standford University
2012              : Systemisk lederuddannelse, Rambøll Mangement

2002              : Cand.pæd i biologi, Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)
2000              : Pædagogisk Diplomuddannelse i naturfag, DPU
1996              : Lærer (fysik/kemi og biologi), Holbæk Seminarium

 

Jobfunktioner
2016-2019     : Forskningsleder i projekt NEXT:GrEeN                   

2018              : Forskningsleder i FLIP-Experimentarium-projektet

2012-2018     : Forskningskoordinator i STEM-miljøet, Institut for Læreruddannelse, KP
2014-2017     : Forsknings- og projektleder, Projekt Naturfag for Alle. Albertslund kommune
2004-             : Lærerefteruddannelse i natur/teknik, biologi og science
2006-             : Bachelorvejleder i natur/teknik og biologi

2002-             : Undervisning i linjefaget biologi
2000-             : Undervisning i linjefaget natur/teknik, Frederiksberg Seminarium
1996-2000     : Lærer, dansk, matematik, natur/teknik, biologi og fysik/kemi. Lyngby private Skole 

Øvrige opgaver

2020              : Medlem af NOVO NORDISK FONDENs komite til fremme af børn og unges viden  
   om   muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi.

2018              : Medlem af Undervisningsministeriets styregruppe til
  revision af læseplan og undervisningsvejledning i biologi. Færdig maj, 2019

2012-2018     : Medlem af opgavekommissionen for digitale prøver i naturfag,

                        Undervisningsministeriet

2018              : Formand i skolebestyrelsen, Bagsværd skole

2018              : Forfatter til Deloitte-rapporten: Styrkede læringsmiljøer i fagundervisningen i

                        biologi i 7. klasse – inspirationsmateriale, Undervisningsministeriet

2018-             : Medlem af bestyrelsen, DASERA: Danish Science Education Research Association

2014              : Medlem af Undervisningsministeriets styregruppe til
  revision af faghæftet i biologi (Forenklede Fælles Mål 2014)

2010-             : Medlem af skolebestyrelsen på Bagsværd skole

2008- 2010    : Bestyrelsesmedlem, Professionshøjskolen Metropol
2008- 2010    : Næstformand for Hovedsamarbejdsudvalg på PH Metropol
2007- 2009    : Medlem af Undervisningsministeriets styregruppe til
                        revision af faghæftet i biologi (Fælles Mål 2009)
2007- 2010    : Tillidsrepræsentant for AC-gruppen på
                        Læreruddannelsen Metropol
2004-2020     : Medlem af WWF Verdensnaturfondens præsidium
2003-2007     : Sikkerhedsrepræsentant på Frederiksberg Seminarium
2001-2009     : Medlem af Nordisk Biologisk Råd
2000-2003     : Medlem af ATV´s styregruppe for bioteknologi i uddannelsessektoren
2000-2003     : Medlem af regeringens BIOTiK-følgegruppe
2000-2009     : Formand for Biologforbundet
1999-2000     : Næstformand i Biologforbundet
1999              : TR-valgt på Lyngby private Skole (LpS)
1998-2002     : Domsmand i Københavns Byret
1997- 2010    : Medlem af Biologforbundets bestyrelse
1997-2004     : Bestyrelsesmedlem i Andelsforeningen Lundbo
1997-1999     : TR-suppleant på Lyngby private Skole
1993-1996     : LL-repræsentant på Holbæk Seminarium

 

 

Afholdte kurser og konferencer

2018              : Arrangør af DASERA-konferencen, København

2017              : Oplæg: Naturfag For Alle, Erfaringer fra et 5-årrigt skoleudviklingsprogram i

  Naturfag, Odense

2017              : Oplæg: NEXT:GrEeN – skole-virksomhedssamarbejde. Big Bang-konferencen,

                        Odense

2017              : Oplæg: Autenticitet i naturfagene. Big Bang-konferencen, Odense

2017              : Poster, Elevsamarbejde med eksterne partnere. NOFA5-konferencen, Odense

2015              : Paper og oplæg på NOFA5-konferencen “Authenticity in Shool-Industry

                        Partnership”. Helsinki, Finland

2013              : Paper og oplæg på ESERA-konferencen ”School-Industry Parthnership in

  Science Education”. Nicosia, Cypern

2012              : Efteruddannelse af gymnasielærere: Fra kogebogsøvelser til Inquiry Based

                        Science Education – Afholdt på Middelfart Gymnasium

2012              : Biologi for fortsættere - kursusinstruktør

2011              : Faglig opgradering i Biologi - kursusinstruktør

2011              : Paper og oplæg på NFSUN4- konferencen – Linkjöping. Skole-

  virksomhedssamarbejde

2010              : Biologifaget i et krydsfelt - kursusinstruktør

2010              : Natur/teknik for begyndere - kursusinstruktør

2010              : Natur/teknik for fortsættere - kursusinstruktør

2008              : National konference for fremtidens biologiundervisning - Arrangør
2007              : Evaluering i biologi - kursusinstruktør
2006              : Natur/teknik i naturen - kursusinstruktør
2006              : 5 dage i naturen i n/t og biologi - kursusinstruktør
2005              : Fælles afgangsprøve i fysik/kemi, biologi og geografi - kursusinstruktør
2004-             : Diverse kurser rundt i landet om den fælles afgangsprøve i naturfag
2003              : Natur/teknik for fortsættere - kursusinstruktør
2003              : Natur/teknik for begyndere - kursusinstruktør
2003              : Konference om bioteknologi i folkeskolen på
                        Christiansborg i samarbejde med Akademiet for de Tekniske

                        Videnskaber (ATV)

 Interesseområder

Naturfagsdidaktik med henblik på evaluering, progression og læring i uformelle læringsmiljøer med særlig fokus på virksomheder som eksterne partnere.
Elevers forståelse af genetik og evolutionsteori.

Botanik, pattedyr og fugle

 

Udgivelser – Undervisningsmaterialer

Gyldendals onlineportal i biologi – udvikling af struktur samt afsnit om Skovens økologi, 2012

Biologisystemet Bios Grundbog C - LIGHT, Gyldendal, 2011

Biologisystemet Bios Grundbog B - LIGHT, Gyldendal, 2011

Biologisystemet Bios Grundbog A - LIGHT, Gyldendal, 2010

Biologisystemet Bios Kopimappe C, Gyldendal, 2008

Biologisystemet Bios Lærervejledning C, Gyldendal, 2008

Biologisystemet Bios Grundbog C, Gyldendal, 2007

Biologisystemet BIOS, Grundbog B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Kopimappe B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Grundbog B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Kopimappe B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Lærervejledning B, Gyldendal, 2006

Biologisystemet BIOS, Lærervejledning C, Gyldendal, 2007

Biologisystemet BIOS, Kopimappe A, Gyldendal, 2005

Biologisystemet BIOS, Lærervejledning A, Gyldendal, 2005

Biologisystemet BIOS, Grundbog A, Gyldendal, 2004

De Bedste Øveoplæg, Gyldendal, 2006

Kul - det levendes grundelement, Alinea, 2008

Tjek på Biologien, Gyldendal, 2008

 

Publikationsliste

Thomsen, A., V., Levinsen, H. L., Andersen, M., F, Møller, H.  (2020): Flipped Learning – a case study at Danish science center, Journal of Museum Education  (in review).

Thomsen, A. V. (2020). Skole-virksomhedssamarbejde – autenticitet og varighed. I: Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Laura Lundager Jensen, Anders Vestergaard Thomsen, Mette Fredslund Andersen (red.) Åben skole. Odense: Syddansk Universitetsforlag.  s. 228-250

Thomsen, A., V., Levinsen, H. L., Andersen, M., F, Møller, H.  (2018): FLIP - Experimentarium - en caseundersøgelse af opstillingen Hvor hot er du?

Thomsen, A., V. (2016):Eksterne partnere i naturfagsundervisningen;

Skole-virksomhedssamarbejde - elevers læringsudbytter i naturfag ved samarbejde med virksomheder og mødet med autentisk praksis uden for skolen. Ph.d.-afhandling

 Thomsen, A., V. (2014): De autentiske (skole) miljøer. Kommentar, Mona nr. 1

Thomsen, A., V. (2013): Skole-virksomhedssamarbejde. Kap. 15 i: Hyllested, T.E. & Rasmussen, C. S. Skolen i virkeligheden, Antologi fra Unge Pædagoger

 Thomsen, A., V. (2012): De mange prøveformer. Kommentar, Mona nr. 3

 Thomsen, A., V. (2012): Undersøgende eller eksperimenterende. Kaskelot.

 Thomsen, A., V. & Sørensen, H. (2011): IBSE – Stillads for enhver naturfagsundervisning?, Kommentar, MONA nr. 1

 Thomsen, A., V. (2002): Knald eller fald for natur og teknik. Opinion

 Bering, L., Nitschke, K. og Thomsen, A., V. (2003): §7-opgaven og biologi. Biofag

 Jensen, N., T. og Thomsen, A., V. (2005): Billede af en ny natur/teknik-lærer. Rapport fra et forskningsprojekt, DPU

 Jensen, N., T. og Thomsen, A., V. (2005): Resultater fra Frederiksberg Seminarium. Rapport fra et forskningsprojekt, DPU

 Jensen, N., T. og Thomsen, A., V. (2005): Natur/teknik-læreres undervisningsfaglighed, p. 6-8. Udvikling,

 

Medier - udpluk

Henrik Zinkernagel, Lars Emmerik Damgaard Knudsen og Anders V. Thomsen: Kronik i Fagbladet Folkeskolen: Elever har brug for mere leg og æstetiske oplevelser i naturfagene (2019):
https://www.folkeskolen.dk/1087741/eleverne-har-brug-for-mere-leg-og-aestetiske-oplevelser-i-naturfagene

Thomsen, A. V. – citeret (2019)
https://videnskab.dk/naturvidenskab/skolen-er-ikke-nok-boern-gaar-til-naturvidenskab-efter-de-har-faaet-fri

Thomsen, A. V.  – citeret (2020)
https://www.videnskabsklubben.dk/nyt-program-om-fysik